Grenzeloos Licht

Privacy Statement

Verwerking van persoonsgegevens

Praktijk Grenzeloos Licht, gevestigd aan Engeveldsestraat 4, 6923 PA Groessen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Engeveldsestraat 4
6923 PA Groessen
0625262535
www.grenzelooslicht.nl

Mirjam Verschure is de functionaris gegevensbescherming van Praktijk Grenzeloos Licht Zij is te bereiken via Mirjam@grenzelooslicht.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Praktijk Grenzeloos Licht verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie, telefonisch en bij je thuis
 • Bankrekeningnummer indien dat nodig is, meestal niet. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk Grenzeloos Licht verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

Alle gegevens die je me verstrekt tijdens een gesprek verwerk ik. Bij een huwelijks- of uitvaartgesprek gaat dat om allerlei gegevens, die van belang kunnen zijn om een goede huwelijksceremonie of uitvaartplechtigheid te verzorgen. Hierbij sla ik ook gegevens op van personen die jonger zijn dan 16 jaar, met toestemming van de ouders of voogd.

Als iemand zich online meldt voor mijn nieuwsbrief of me een persoonlijke mail stuurt, kunnen we echter niet controleren of iemand ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Mirjam@grenzelooslicht.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Praktijk Grenzeloos Licht verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om diensten te leveren
 • En in enkele gevallen voor het afhandelen van jouw betaling 

Geautomatiseerde besluitvorming
Praktijk Grenzeloos Licht neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld Mirjam van Praktijk Grenzeloos Licht) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Praktijk Grenzeloos Licht bewaart je persoonsgegevens om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, voor therapie, ceremonies of plechtigheden. Soms is het van belang na enige tijd nog een keer terug te kunnen lezen wat eerder besproken is om iemand ook nadien goed te kunnen helpen. Daarom bewaar ik de gegevens, zolang als nodig is. Wanneer ik mijn praktijk sluit, zal ik de gegevens vernietigen. 

Delen van persoonsgegevens met derden
Praktijk Grenzeloos Licht deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Zo deel ik bijvoorbeeld een volgorde van een uitvaartplechtigheid met een crematorium. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Praktijk Grenzeloos Licht gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Praktijk Grenzeloos Licht en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Mirjam@grenzelooslicht.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Praktijk Grenzeloos Licht wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Praktijk Grenzeloos Licht neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Mirjam@grenzelooslicht.nl

Nieuwsbrief

Wil je eens in de twee maanden de nieuwsbrief ontvangen met daarin informatie over mijn geplande activiteiten en de 'Lichtflits', een tekst van mijn hand, stuur dan een mail naar Mirjam@grenzelooslicht.nl met als onderwerp 'mailinglist nieuwsbrief'